Skip to content

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab tööandja kohustuse tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, kuid töötervishoiu ja tööohutuse näol on tegemist rohkemaga, kui vaid seaduste järgimine.

Alati on asju, mis peavad olema korras – olenemata millal seadused muutuvad. Ettevõtte edukus sõltub suurel määral inimestest, kes ettevõttes töötavad ja ettevõtte huvides on säilitada oma töötajate rahulolu ja motivatsioon. Töötervishoiul ja tööohutusel on selles suur roll.

Hea ohutuskultuuriga ettevõttes on keskmisest vähem tööõnnetusi, produktiivsemad töötajad, kõrgem töökeskkonnaga rahulolu ning parem maine klientide ja koostööpartnerite hulgas.

Töötingimused

Iga euro, mille tööandja töötervishoidu ja tööohutusse investeerib, toob talle tagasi üle kahe euro. Väiksem õnnetuste arv ja tööga seotud terviseprobleemide vähenemine tagab ettevõttele tootmiskadude ja -häirete ning haiguspuhkuste languse, samuti haldus- ja õiguskulude vähenemise.

Jäämäe mudel kirjeldab, kuidas inimese terviseolukord on varjatult, kuid otseselt seotud ettevõtte juhtimisega. Töötingimustest ei sõltu mitte ainult töötajate tervis, vaid ka nende töö tulemused. 

Mida võib töötervishoiu ja tööohutuse puudulikkus endaga kaasa tuua?

  • Ka väikesed vahejuhtumid võivad kahekordistada haiguspäevade arvu.
  • Õnnetuse tagajärjel töölt eemal olevat töötajat ei ole võimalik kiirelt asendada, mis võib põhjustada äritegevuse katkestuse.
  • Äritegevuse katkestamine mõjutab ettevõtte mainet ning kliente ja koostööpartnereid negatiivselt.
  • Õnnetusjuhtumi lahendamisega kaasnevad otsesed kulud ja/või klientide kaotamine võib tuua kaasa ettevõtte sulgemise.

 

Ettevõtte suurusest olenemata on mõistlik hoida töötervishoiu ja tööohutuse tase kõrgel.

Kuidas ettevõtte ohutuskultuuri parandada?

Töötajate ohutuse ja tervise tagamiseks tuleb kasutusele võtta teatavad meetmed – ohutuse ja riskidega seonduvate riskide hindamine, piisava ohutus- ja tervisealase koolituse tagamine igale töötajale, ohutusjuhendite väljatöötamine ja muu.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine ei pea olema keeruline. Tihti võivad lihtsad muudatused tööohutuse olukorda oluliselt parandada.

Tark tööandja küsib spetsialistilt nõu ja hoiab sellega kokku oma aega ja raha. Mõnikord on lahendus silmade all, kuid võõras tunneb selle kohe ära, sest omad töötajad ei oska seda vaadata sellise pilguga.

Teie ettevõtte põhitegevusala on meile alati prioriteet. Püüame Teid aidata nii palju kui võimalik, et saaksite tegeleda ainult sellega. Tegeleme töökeskkonna konsultatsioonide ja koolitamisega alates aastast 2002. Usume, et suudame Teie küsimustele ja soovidele leida just õiged lahendused, mis tagavad Teile kindlustunde töökohas.

Taavi Lukas ja Tööohutuse Infokeskuse meeskond