Skip to content

Töökeskkonna ohutusalane haldusteenus

Statistika järgi juhtub Eestis iga päev üle kümne tööõnnetuse. Peamised õnnetuste juhtumise põhjused on hooldamata töövahend/töövahendi vale kasutamine, sobimatud töötingimused ja töötajate puudulik juhendamine/väljaõpe. Enamikke õnnetustest on võimalik ära hoida kui ettevõttes on ohutuspoliitika paigas ning ennetustegevused planeeritud ja kasutusel. Töötingimuste, töötajate heaolu ja töökeskkonna teemadega järjepidev tegelemine tõstab töötajate tööviljakust ja tootlikkust ning seeläbi ettevõtte jätkusuutlikkust.

Töötervishoiu ning tööohutuse valdkonda reguleerib Eestis Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) koos selle alusel kehtestatud määrustega. Selles on sätestatud tööandja kohustus tagada töötajale igas tööga seotud olukorras ohutud ja tervislikud töötingimused ning töökeskkond. 

Töökeskkonna ohutusalane haldusteenus on meie kompleksteenus ettevõtetele kogu tööohutuspoliitika väljatöötamiseks ja elluviimiseks. Haldusleping annab kindlustunde, et võimalikud ohuolukorrad avastatakse enne kui nende tõttu õnnetus peaks juhtuma.

 

Haldusteenus võib koosneda põhiteenustena järgmistest üksikteenustest:

 

Vajadusel ja kokkuleppel ka:

  • ettevõtte esindamine riikliku tööinspektsiooni järelevalve menetluses;
  • nõustamine jooksvates tööohutusalastes küsimustes;
  • teavitamine olulistest muudatustest tööohutusalastes õigusaktides;
  • tööohutusvahendid.
traffic cone, safety, construction

Töökeskkonna ohutusalase haldusteenuse hind kujuneb tööohutusekspertiisi käigus tuvastatud asjaoludest, haldustoimingute läbiviimise sagedusest, kasutusel olevate ohutuspaigaldiste hulgast ning lepingu kestvusest. 

Kuna klientide vajadused on erinevad, lähtutakse töökeskkonna ohutusalase haldusteenuse paketi koostamisel iga kliendi eripärast ja soovidest lähtuvalt. Seega on tööohutusalane haldusleping täpselt nii paindlik ja ulatuslik kui kliendil vaja.